Тековно хигиенскo одржувањe

КЛИНЕКС ПРОФЕСИОНАЛ ја комплетира својата листа на услуги преку понуда и на тековно одржување. Оваа услуга подразбира дека доколку Вие имате потреба од хигиеничар кој ќе се грижи за хигиената во вашиот дом или деловен простор на дневно, неделно или месечно ниво, нашиот тим Ви стои на располагање. Притоа, КЛИНЕКС ПРОФЕСИОНАЛ ја обезбедува комплетната апаратура, како и сертифицирани хемиски средства, со што се гарантира квалитетот на работата.