Мисија

Мисија на Cleanex Professional е да ги подигне стандардите за одржување хигиена преку ставање на потребите на клиентите на прво место, одговорност и организираност во работата, исполнителност и постојан труд за надминување на очекуваните резултати, како и преку користење на најнова технологија и професионални препарати за чистење.